Registerinformation

1. Registrets upprätthållare och kontaktuppgifter

Registrets namn: ParkMan kundregister
Företagets namn: Neligrate Ab
Postaddress: Fredriksgatan 61 A 6 vån.
Postnummer: 00100
Ort: Helsingfors
Företagets FO-nummer: 2320069-7
Epost: info@parkman.io

2. Kontaktperson

Namn: Matias Lindroos
E-post: info@parkman.io
Telefonnummer:: 09 4257 9290

3. Allmänt

Neligrate Ab ( "Parkman", "vi") följer lagstiftningen om informationskydd.Detta dokument förklarar hur vi använder den information vi har om dig. Under inga omständigheter överlåter vi information som du anmält via appen till tredje parter. .

4. Syftet med användningen av personuppgifter

Personuppgifter insamlas, behandlas och används av Neligrate Ab för att upprätthålla kundrelationer och tjänsten samt för informeringssyften. Informationen används för att hålla statistik och för att vidare utveckla ParkMan-tjänsten.

5. De registerade personerna, grupperna och uppgifterna som berör dessa.

Persondata insamlas och behandlas av Neligrate Ab då du överlåter personuppgifter i samband med registreringen då du tar i bruk ParkMan..

Personuppgifter är de uppgifter, som användare själv fyller i genom tjänsten då användaren tar i bruk tjänsten eller i ett senare skede.

Personuppgifter kan även insamlas vi andra medel, som till exempel via telfonsamtal. För uppdatering av personuppgifter kan befolkningsdatasystemet användas och för att skapa marknadsföringsmässiga målgrupper kan utöver det ovannämnda systemet även fordonsdatasystemet eller övriga allmänna register användas. Till personuppgifter som kan sparas och lagras ingår namn, address, telefon- och e-postuppgifter, uppgifter om mobiloperatörer, mobiltelefonmodeller, information om yrke, identifieringsuppgifter såsom lösenord och användarID, information om när användning av tjänsten upphört samt övrig information för profilering av marknadsföring och potentiella förbud för direkt marknadsföring.

6. Överlåtelse av uppgifter

Uppgifter om kunder överlåts till samarbetspartners, som till exempel städernas parkeringsövervakare och övriga parter som behöver information om kunden för att tjänsten skall fungera. Personuppgifter överlåts inte till tredje parter utan den berördas uttryckliga samtycke, i annat syfte än nämnt ovan och/eller om lagstiftningen skulle så kräva.

Statistiska användaruppgifter och kunduppgifter kan överlåtas till tredje parter i sådan form att man ur dessa inte kan skilja tjänstens enskilda användare eller användarnas personliga användaruppgifter, kunduppgifter eller personuppgifter.

ParkMan kan använda Google AdWords -tjänsten eller andra marknadsföringstjänster för att marknadsföra ParkMan till användare som har laddat ner ParkMan-appen eller visiterat vår websida. Tredje parter (så som Google) använder så kallade cookies för att visa reklamer åt sådana personer som tidigare har laddat ner ParkMan-appen eller som har visiterat ParkMan-websidan. Data som insamlas används enligt respektive tjänsters egna regler. Du kan själv välja hur t.ex. Google visar reklamer till dig via Google Ad Preferences -sidan, och du kan om du så vill ta bort Googles rättigheter att visa dig reklamer.

7. Dataskyddsprinciper

Tjänstens kundregister upprätthålls som en teknisk upptagning av registrets upprätthållare eller en av denne auktoriserad annan part. Datasystemet är skyddat mot externa databrott genom användning av lämpliga tekniska skydd. Registrets användning övervakas med hjälp av användarspecifika användarID och lösenord.

8. Rätt till inspektion och förbud

Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera de registrerade uppgifterna samt rätt att förbjuda behandling av uppgifter som berör honom och överlåtelse av uppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Kunden har rätt att vid begäran få kontrollera den elektroniskt lagrade informationen som berör honom. Registrets upprätthållare har rätt att debitera en skälig ersättning som täcker direkta kostnader, för att överlåta uppgifterna, om det gått mindre än ett år sedan kunden senast har fått kontrollera informationen lagrad om honom i registret.

9. Annat

Parkman bevarar rättigheten att ändra dessa regler när som hellst för att försäkra en möjlighet att följa den gällande lagstiftningen eller av annan rimlig orsak. Om du har frågor, vänligen kontakta oss per e-post.