Vad är ParkMan?

Vad är ParkMan?

ParkMan är den snabbast växande community-baserade parkeringsappen. Bli en del av samhället för förare, städer och parkeringsbolag, som i realtid delar parkeringsinformation och gör städerna mer tillgängliga.

Hur fungerar det?

Går som en dans

Ansträng dig inte. Betala med ett knapptryck.

"Has worked flawlessly since the early days. I never carry coins, but ParkMan is always with me."

- App review from Google Play Store -

ParkMan för städer och kommuner

ParkMan för städer och kommuner

ParkMan för parkeringshus

ParkMan för parkeringshus