Registerinformation

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Företagsnamn: ParkMan Oy ("ParkMan")
Företagets postadress: Energigatan 4
Företagets postnummer: 00180
Företagets stad: Helsingfors
Företagets land: Finland
Företagets affärs-ID: 2320069-7
Företagets email: support@parkman.se
Telefonnummer under vardagar: +46 8 557 66 039

2. Allmänt

ParkMan Oy (senare även "ParkMan", "vi / vår / oss") samlar in personuppgifter om användarna av våra tjänster och besökare på sina webbplatser (senare även "du", "användare", "besökare" \”kund\”) samtidigt som de tillhandahåller sina tjänster. Vi respekterar din integritet och följer alla lagar som tillämpas gällande personuppgifter. Detta dokument beskriver vilken information vi samlar in om dig och om hur vi använder samt skyddar den informationen.

3. Syftet med användningen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in, hanteras och behandlas av ParkMan i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster (ParkMan-appen och ParkMans övriga online tjänster så som företagets administrationsverktyg) för ParkMans och dess partners relaterade legitima intressen. Dessa syften inkluderar följande:

ParkMan-appen och ParkMans onlinetjänster (samlingsnamn: ”ParkMan-Tjänster”)

 • Aktivera funktionerna i tjänsten (t.ex. användaridentifiering, lokalisering och hitta parkeringsplatser och fakturering);
 • Underhålla kundrelationen (t.ex. kommunikation med användaren och ge information om användningen av ParkMan-appen),
 • Marknadsföring samt riktad marknadsföring och funktioner i ParkMan-tjänster (t.ex. rekommendera parkeringsplatser) baserat på data som samlats in om användningen av ParkMan-tjänsterna;
 • Underhålla, utveckla och sammanställa statistik om användandet av ParkMan-tjänsterna;
 • Uppge viss information till parkeringstillhandahållare och parkeringstjänstemän i syfte att validera parkeringshändelser som beskrivs i avsnitt 6 och för att de ska kunna erbjuda dig bästa möjliga servicen.
 • Se till att ParkMans affärsintressen är relaterad till användningen av ParkMan-tjänsterna (som att validera parkeringshändelser, fakturering och samla betalningar).
 • Forskning och utveckling (såsom testning, forskning, analys och produktutveckling)

ParkMans webbplats:

 • Marknadsföra våra tjänster och kommunicera med dig genom att använda e-postadressen, telefonnumret och eventuellt annan kontaktinformation som tillhandahålls av dig
 • Förbättra vår webbplats och Tjänsterna baserat på information om hur du använder webbplatsen och informationen som du tillhandahåller till oss på webbplatsen;
 • Inriktad information om ParkMan och dess Tjänster baserat på uppgifter som samlats in på vår webbplats angående hur användningen av webbplatsen gjorts.

4. Grupperna av registrerade personer och uppgifter som samlats in av ParkMan

I det här avsnittet beskrivs vilka uppgifter vi samlar in och använder och varifrån vi får dessa uppgifter.

ParkMan hämtar sina användares personuppgifter huvudsakligen från användarna själva när de använder ParkMans tjänster eller när de besöker ParkMans webbplats. Till exempel samlar vi in uppgifter vid registrering till ParkMan-appen och vid användning av ParkMan-appen. Om du önskar att vi kontaktar dig, kan vi samla in din kontaktinformation på vår hemsida. När det gäller företagskunder mottas uppgifter om användarna av ParkMans tjänster från den som administrerar företagets konto hos oss. Personliga uppgifter kan också samlas in via vissa andra medel, t.ex. via telefonsamtal från användaren eller genom användarundersökningar, kontaktformulär eller kontakter från ParkMan till användaren.

ParkMan kan samla in nedanstående uppgifter från användarna:

ParkMan-Tjänster:

 • e-postadress, telefonnummer
 • namn och adressuppgifter
 • användarkonto detaljer (t.ex. användar-ID och lösenord)
 • detaljer om den tjänst som tillhandahålls (rabatter, antal inbjudningar)
 • betalkortsuppgifter
 • information om bilen och registreringsplåten
 • information om enheten (t.ex. enhets-ID som genereras via telefon, telefontyp och version)
 • platsdata
 • information om parkeringstid, plats och pris
 • sökningar på parkeringsplatser
 • faktureringsinformation och betalade fakturor
 • namn, e-post, telefonnummer och roll tillhörande en kontaktperson i ditt företag
 • korrespondens mellan ParkMan och parkeringsaktörer
 • övriga personuppgifter du ger dig själv, inklusive bilder, till exempel när du skapar en profil
 • information som du lämnar när du betygsätter våra Tjänster
 • serverns loggar som kan innehålla information som enhetens IP-adress, åtkomstdatum och -tider, appfunktioner eller visade sidor och typ av webbläsare
 • information om hur du interagerar med våra tjänster, inställda preferenser och inställningar

ParkMans webbplats:

 • email, telefonnummer
 • namn och adressuppgifter
 • roll och organisation
 • sökningar på parkeringsplatser
 • namn, e-post, telefonnummer och roll tillhörande en kontaktperson i ditt företag
 • övriga personuppgifter du lägger in själv, till exempel när du fyller i ett formulär
 • serverloggar som kan innehålla information såsom IP-adress för enheter, åtkomstdatum och -tider, appfunktioner eller visade sidor och typ av webbläsare
 • information om hur du interagerar med vår hemsida, inställda preferenser och inställningar

5. Cookies

Vi använder olika verktyg för att samla och lagra information när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, inklusive det så kallade ”cookies”.

Cookies är små textfiler som lagras på din webbläsare eller enhet via webbplatser, appar, onlinemedia och annonser. ParkMan använder cookies och liknande teknik för ändamål som:

 • Minnas användarinställningar och allmänna inställningar
 • Leverera och mäta reklamkampanjernas effektivitet
 • Analysera webbplatsens trafik och trender för att allmänt förstå beteenden och intressen hos personer som interagerar med våra tjänster och hemsida
 • Vi kan också tillåta andra att tillhandahålla målgrupps- och analystjänster för oss, att hantera annonser på våra vägnar över Internet och för att spåra och rapportera resultatet av dessa annonser

Du kan välja att ställa in din webbläsare för att vägra cookies eller att varna dig när cookies skickas. Om du gör det, notera att vissa delar av vår webbplats och tjänster inte kommer att fungera korrekt. För mer information om cookies och hur du tar bort dem, besök http://www.allaboutcookies.org.

6. Delning av information

För att säkerställa att ParkMan-Tjänsterna fungerar på det avsedda sättet, måste ParkMan dela viss parkeringsrelaterad information om användaren till partnerna som tillhandahåller parkering (innefattande uppgifter om parkeringsplatser som tillhandahålls av dessa parkeringsleverantörer) samt deras representanter, såsom stadsparkeringstjänstemän och privata parkeringsföretag. Vidare mottar företagskunder uppgifter om parkeringshändelser som betalas med företagets kort. Parkeringsleverantörerna och parkeringsvakterna är personuppgiftsansvariga i förhållande till de uppgifter de samlar in och ansvarar för att bearbeta uppgifterna på det sätt som överensstämmer med gällande lagar.

ParkMan säkerställer att tredje parter som använder de uppgifter som samlas in av ParkMan behandlar sådana uppgifter i enlighet med gällande lagar genom att t.ex. ingå avtal med dessa samarbetspartners.

ParkMan kan använda tredje part som personuppgiftsbiträde för att säkerställa en fungerande tjänst. Dessa parter kan exempelvis omfatta betalningsleverantörer, hosting-tjänster och inkassobyråer. ParkMan ser till att de har giltiga juridiska avtal med varje personuppgiftsbiträde för att säkerställa att personuppgifter som samlas in av ParkMan hanteras inom ramen för lagarna och i den utsträckning som krävs för att erbjuda tjänster till ParkMan. Personuppgifterna som används av personuppgiftsbiträden på vägnarna av ParkMan har endast tillgång till information som krävs för vissa ändamål, och hanteringen av denna information görs endast för förutbestämda ändamål och i enlighet med ömsesidigt överenskomna uppgiftsskydd och säkerhetspraxis.

Personuppgifterna som samlas in av ParkMan delas inte med tredje part förutom de som nämns i denna sekretesspolicy utan användarens medgivande, såvida inte lagstiftning eller beslut av behöriga myndigheter kräver något annat.

Vid användning av tredje part som personuppgiftsbiträde kan uppgifter delas till tjänsteleverantörer utanför EU, såsom leverantörer i USA. I dessa fall vidtar ParkMan åtgärder för att säkerställa att alla lagstiftningsförfaranden har gjorts, bland annat genom att ingå standardavtalsklausuler med mottagaren i enlighet med det tillämpliga beslutet från EU-kommissionen. Mer information om överföring av personuppgifter och lämpliga försiktighetsåtgärder finns i ParkMan-tjänsten, eller genom att kontakta ParkMan med hjälp av kontaktuppgifterna som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänster och webbplatser kan använda Google Analytics och andra webbanalystjänster för att sammanställa rapporter om besökarnas användning samt hjälpa oss att förbättra vår webbplats och tjänsterna som erbjuds. För en översikt över Google Analytics, besök http://www.google.com/analytics/. Google Analytics kan använda cookies. Du kan välja bort Google Analytics med det här verktyget för tilläggsverktyg för webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ParkMan kan också använda Google AdWords, Facebook Custom Audiences (anpassade målgrupper) och liknande marknadsföringstjänster där riktade annonser skickas till personer som har besökt vår webbplats eller laddat ner vår app. Facebook Custom Audiences kan även skicka riktade annonser till "Lookalike Audiences" (liknande målgrupper) som har liknande egenskaper med personer på vår lista med anpassade målgrupper. Google, Facebook och andra tredje parter kan använda cookies för att visa lämpliga annonser. Informationen som samlas in av sådana tjänster kommer att följa deras egna sekretesspraxis. Du kan justera hur Googles annonser visas för dig på sidan Google Annonspreferenser: https://www.google.com/ads/preferences. Om du väljer att göra detta kan du helt förbjuda att Google visar annonser till dig.

7. Datasäkerhetsprinciper

Uppgifterna som samlas in av ParkMan upprätthålls, av oss eller av en tredje part som är auktoriserad av oss, i ett elektroniskt samlat register. Registret skyddas genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Tillgång till registret övervakas till exempel med användarspecifika ID och lösenord.

8. Varaktigheten av lagringen av uppgifterna

I allmänhet lagrar ParkMan informationen som du gav oss tills det du har valt att avsluta kundrelationen. Detta gör det möjligt för användarna att se sin parkeringshistorik och tillåter ParkMan att validera parkeringsplatser och transaktioner.

Användaren har rätt att begära borttagning av digitalt lagrad information om dem. Vid slutförandet av kundrelationen kan användaren begära att personuppgifter tas bort, i vilket fall alla personliga uppgifter raderas och användardata anonymiseras till ett format där det inte kan anslutas till en fysisk person eller ett företag.

I vissa fall, för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot parkeringstillhandahållare, kan vi lagra vissa uppgifter i högst två år efter kundrelationens slut.

9. Rätten till inspektion och vägran

Användaren har rätt att göra förfrågningar till ParkMan om behandlingen av personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), inklusive men inte begränsat till

 • rätten att begära tillgång till personuppgifter om användaren
 • rätten att begära korrigering eller radering av nämnda uppgifter
 • rätten att begära restriktioner för nämnda uppgiftsbehandlingar eller att göra invändningar mot behandlingen i sig
 • rätten att flytta nämnda personuppgifter från ett system till ett annat;

Användaren har också rätt att förbjuda användningen av hans / hennes information för marknadsföring och profilering. Användaren kan kontakta ParkMans kundsupport genom att använda de kontaktuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy och på ParkMans webbplats.

Vi gör alla nödvändiga steg för att se till att vi kommunicerar med dig och ingen annan innan vi agerar på era önskemål.

10. Rätten att lämna in ett klagomål till en myndighet

Baserat på gällande lagar har användaren rätt att kontakta och lämna in ett klagomål om behandling av personuppgifter av ParkMan till den behöriga tillsynsmyndigheten. I Finland är den behöriga myndigheten datakyddsombudsmannen (Ratapihantie 9, 6: e våningen, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi).

11. Ändringar av denna policy

ParkMan utvecklar sin tjänst kontinuerligt och uppdaterar denna sekretesspolicy baserat på serviceuppdateringar och relaterade lagstiftningsändringar. Meddelanden om ändringarna ges vid användning av ParkMan-Tjänster. Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller behandling av data i samband med ParkMan-Tjänster, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i denna sekretesspolicy.

[Version 25.05.2018]